YuniquePLM

YuniquePLM to innowacyjne rozwiązanie Product Lifecycle Management (zarządzania cyklem życia produktu), które dostarcza pełen wachlarz funkcjonalności potrzebnych przez współczesne, szybko zmieniające się branże mody i pokrewne. Stworzone w USA i oparte o najnowszą platformę Microsoft® .NET, oprogramowanie to jest w pełni skalowalne i modułowe.

YuniquePLM wykorzystuje internet, aby zapewnić użytkownikom łatwość obsługi i globalną łączność potrzebną do płynnej współpracy na wszystkich poziomach.

YuniquePLM składa się z czterech modułów:

  • plmOn™ (Product Lifecycle Management – zarządzanie cyklem życia produktu),
  • dlmOn™ (Digital Library Management – zarządzanie biblioteką cyfrową),
  • srmOn™ (Supplier Relationship Management – zarządzanie współpracą z dostawcami)
  • evmOn™ (Executive Visibility Management – moduł „managerski”).

YuniquePLM – oparte w 100% na przeglądarce internetowej, przyjazne użytkownikowi rozwiązanie PLM.

Zarządzanie biblioteką cyfrową

– Dostęp do nieograniczonej liczby multimediów przez przeglądarkę – gdziekolwiek, kiedykolwiek.

– Łatwe wyszukiwanie obrazów, szkiców, rysunków i zdjęć.

– Bezpośredni dostęp do Adobe® Photoshop®, Illustrator® i innego oprogramowania CAD to szybkie edytowanie rysunków i szkiców bezpośrednio na komputerze.

– Zawiera pełną historię obrazów z możliwością łatwego przeglądania.

– Umożliwia drukowanie, wysyłanie za pomocą email.

Zarządzanie dokumentacją techniczną

– Szybkie tworzenie dokumentacji technicznej z edytowalnymi szkicami, obrazami, kolorami, detalami szwów, pomiarami, etc.

– Jednym kliknięciem można elektronicznie udostępnić dokumentację techniczną nieograniczonej liczbie fabryk/podwykonawców.

– Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym kiedy dokumentacja została pobrana.

– Aktualizacja bądź modyfikacja dokumentacji powoduje automatyczne powiadomienie zespołu za pomocą poczty elektronicznej.

– Możliwość śledzenia aktualnego statusu zamówionych próbek.

Zarządzanie zapytaniami o wycenę (RFQ)

– Widok ukończonych projektów, gotowych do wyceny.

– Wysyłanie indywidualnie bądź grupowo zapytania o wycenę do dostawcy/ów.

– Porównywanie i zatwierdzanie wycen i komentarzy.

Zarządzanie kalendarzem i zadaniami

– Kontrola nad przebiegająca pracą – planowanie i śledzenie wszystkich procesów, z możliwością przeglądania szczegółowych informacji.

– Tworzenie różnych scenariuszy produkcji.

– Podpięcie zadań za które są odpowiedzialni poszczególni członkowie zespołu do ich kalendarzy oraz list zadań.

– System zawiadamia użytkowników o planowanych datach zakończenia zadań/prac.

Zarządzanie kolekcją

– Kupcy mogą żądać konkretnych projektów od designerów.

– Możliwość wymiany uwag z wszystkimi członkami zespołu, również tymi pracującymi zdalnie.

– Wybranie konceptu prowadzi prosto do obszarów bardziej szczegółowych oraz dokumentacji technicznej.

Zarządzanie materiałami

– Tworzenie i ponowne używanie materiałów na podstawie wymaganych informacji.

– Dołączanie i przesyłanie elektronicznie obrazów, projektów kolorystycznych, czcionek itp. dostawcom.

– Wystarczy jeden krok, aby wprowadzić poprawki materiału we wszystkich modelach używających danego materiału.

– Folder “Gdzie użyto” pokazuje, które materiały zostały użyte do poszczególnych modeli/produktów.

– Śledzenie po sezonach oraz zatwierdzanie pojedynczych lub wielu próbek kolorystycznych.